Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Digitoimisto Jeloou

 1.  Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

 Sebastian Ahola
+358 44 5252 852
[email protected]

 1. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään tilausten ja toimeksiantojen hoitamiseksi, tuotteiden ja palveluiden markkinoinnin, palveluiden kehittämisen, asiakaskyselyiden, yhteydenottojen, laskutuksen, perinnän, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

 1.  Rekisterin sisältämät tiedot
 • asiakaspalautteesta ja -lomakkeista saadut tiedot
 • tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • evästeiden kautta saadut tiedot
 • yrityksen ja/tai henkilön yhteystiedot (etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • IP-osoite tai muu tunniste
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään.

 1.  Tietopääoman säilyttäminen

Asiakkailtamme saatavien henkilötietojen säilytysajat voivat vaihdella lainsäädännöstä sekä niiden käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Henkilötietoja päivitetään tarvittaessa ja niitä säilytetään huolellisesti vain niin pitkään kuin on tarpeellista.

 1.  Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Luovutamme asiakkailta keräämiämme tietoja yrityksen ulkopuolelle tilapäisesti silloin kun palvelukokonaisuutemme tai markkinointitoimenpiteet sitä vaativat. Kerättyjen tietojen omistus säilyy näissä tilanteissa Digitoimisto Jelooulla. Tietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1.  Evästeiden hyödyntäminen

Yrityksemme verkkosivut hyödyntää evästeitä voidaksemme tarjota palvelumme mahdollisimman laadukkaina ja asiakasystävällisinä. Käyttäjä pystyy estämään evästeiden keräämisen oman selaimensa asetuksissa.

Sivustomme käyttää Google Analyticsia-palvelua kerätäkseen tilastotietoja verkkopalvelun käytöstä ja käyttäjistä.

 1.  Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia henkilötiedon korjaamista

Jokaisella yritysasiakkaalla on oikeus tarkistaa kyseiseen rekisteriin tallennetut tietonsa, ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai vaihtoehtoisesti puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyyntö tallennettujen henkilötietojen tarkistamisesta sekä mahdollinen oikaisupyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

 1.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Yrityksemme rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Pyynnöt tietojen poistamisesta on toimitettava kirjallisesti yrityksemme rekisterinpitäjälle.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Timmeri - Ajanvarausjärjestelmä

Helppokäyttöinen ajanvarausjärjestelmä, joka toimii Wordpress-julkaisujärjestelmällä. Ei kuukausimaksua.

Jeloou palvelee Tampereelta ympäri Suomea.
 • Sebastian Ahola
 • 040 5252 852
 • Y-tunnus: 3375244-4